Nhiều địa phương ở ĐBSCL đang bắt đầu triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cần Thơ và Đồng Tháp là 2/11 địa phương trên cả nước được chọn thí điểm thực hiện Quyết định 1956/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956). Theo Sở LĐTBXH Đồng Tháp, năm 2010, các địa phương thực hiện thí điểm được bổ sung kinh khoảng 24 tỉ đồng; trong đó kinh phí dành cho đào tạo nghề nông thôn 5 tỉ đồng. Hiện Đồng Tháp đang triển khai các bước để thực hiện đề án với kinh phí hỗ trợ đào tạo dành cho mỗi học viên tham gia các lớp dạy nghề theo mức: Thuộc diện hộ nghèo 3 triệu đồng, hộ cận nghèo 2,5 triệu đồng, các đối tượng khác 2 triệu đồng. Tại Cần Thơ, đoàn cán bộ Tổng cục Dạy nghề đã có buổi làm việc với UBND TP về việc triển khai đề án này. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Dương Đức Lân, việc xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn Cần Thơ đến năm 2020” phải trên cơ sở điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của LĐ tại từng địa phương và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trước mắt, Cần Thơ cần thành lập ngay BCĐ đề án đào nghề cho LĐ nông thôn các cấp; điều tra nhu cầu học nghề, việc làm của LĐ nông thôn; xây dựng mô hình dạy nghề nông nghiệp – phi nông nghiệp tại 2 đơn vị điểm của TP (huyện Thới Lai, quận Cái Răng). Ở Vĩnh Long, Sở LTBXH cũng vừa tổ chức cuộc họp BCĐ thực hiện Quyết định 1956. Theo đó, ngành LĐTBXH sẽ tiến hành đợt khảo sát: Nhu cầu học nghề của LĐ nông thôn (nam từ đủ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 15 tuổi đến dưới 55 tuổi), nhất là nhóm nông dân dân nghèo; nhu cầu sử dụng LĐ qua đã đào tạo nghề của các cơ sở sản xuất – kinh doanh; đồng thời khảo sát lại các cơ sở đào tạo nghề, xác định danh mục nghề đào tạo...