Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đàm Hữu Đắc, để triển khai tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020 cần phải chú trọng việc đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động và yêu cầu của thị trường lao động.

Hơn 80% lao động nông thôn không nghề Hiện nay, mỗi năm có khoảng 50.000 lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có nhu cầu học nghề. Trong khi đó, mới có 18,7% số lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề. Trước thực trạng đó, để đạt mục tiêu mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn (trong đó có 100.000 cán bộ, công chức cấp xã), Chính phủ chi khoản ngân sách 25.980 tỷ đồng. Trong hai năm 2009 và 2010, Bộ LĐ-TB&XH đã cho triển khai thí điểm các mô hình dạy nghề cho khoảng 18.000 lao động nông thôn với 50 nghề đào tạo. Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc cho biết, để triển khai Đề án, một loạt các chính sách đã và đang thực hiện như: Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn, tiền ăn, tiền đi lại, vay vốn tín dụng, vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm cho thanh niên nông thôn. Riêng chính sách với giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề làm việc ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, có chế độ phụ cấp lưu động, nhà công vụ và trả tiền công giảng dạy. Riêng với cơ sở đào tạo nghề (với hơn 30% phòng học và 20,7% số nhà xưởng thực hành của các cơ sở dạy nghề là nhà cấp bốn, nhà tạm) được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, nhà công vụ, nhà ăn, ô tô bán tải hoặc thuyền máy (với các vùng có nhiều kênh rạch). Gắn với nhu cầu thị trường Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc cho rằng, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải chuyển mạnh từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động. Gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Việc đào tạo nghề cho thành niên nông thôn cần phải được sự hưởng ứng của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức Đoàn phải chủ động khảo sát, nghiên cứu điều kiện cụ thể của từng địa phương để giúp thanh niên nắm bắt cơ hội trên chính quê hương mình. Đồng thời, phát hiện, xây dựng các mô hình kinh tế mới để nhân rộng. Ngoài ra, để thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các địa phương cần phát hiện những mô hình kinh tế có tiềm năng, từ đó giúp đỡ hình thành các HTX thanh niên, các hội nghề nghiệp. Các địa phương cũng phải thành lập trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, kết nối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn để lo đầu ra. Xây dựng thị trường lao động, thành lập các trung tâm giới thiệu việc làm đến các quận, huyện để tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho thanh niên. Phong Cầm