QĐND - Trung tâm dạy nghề huyện Krông Pắc được thành lập ngày 20-9-2010 theo quyết định của UBND tỉnh Đắc Lắc. Trung tâm hoạt động theo hình thức cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là dạy nghề ngắn hạn ở trình độ sơ cấp nghề cho khoảng 40 ngành nghề được cấp phép đào tạo, với quy mô 350 học viên/năm.

QĐND - Trung tâm dạy nghề huyện Krông Pắc được thành lập ngày 20-9-2010 theo quyết định của UBND tỉnh Đắc Lắc. Trung tâm hoạt động theo hình thức cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là dạy nghề ngắn hạn ở trình độ sơ cấp nghề cho khoảng 40 ngành nghề được cấp phép đào tạo, với quy mô 350 học viên/năm.

Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng Trung tâm dạy nghề huyện Krông Pắc đã năng động, sáng tạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền thực hiện tốt công tác dạy nghề tại địa phương. Đến nay, trung tâm đã tổ chức được 3 lớp sơ cấp nghề thuộc các ngành nghề: Thú y chăn nuôi, kỹ thuật trồng trọt nông nghiệp và bảo vệ thực vật với hơn 100 học viên, trong đó đối tượng chủ yếu là lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm đã không quản ngại khó khăn, đến từng địa phương để tổ chức giảng dạy theo đúng chương trình đào tạo nghề quy định, bảo đảm tốt chất lượng dạy và học. Qua những buổi dạy đã giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản về chăn nuôi, thú y cũng như kỹ thuật trồng trọt. Từ những kiến thức đã được tiếp thu, các học viên đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều kiện sản xuất chăn nuôi của gia đình và bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định.

Với những kết quả và nỗ lực vươn lên trong hoạt động, Trung tâm dạy nghề huyện Krông Pắc từng bước góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thanh Huyền