GD&TĐ - Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu, phù hợp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế đổi mới tư duy chính sách cách làm theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo.

Dao tao nghe cho tang truong xanh va ben vung - Anh 1

Đây là một nội dung quan trọng trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng chung ASEAN phát triển bền vững, năng động, tự cường và gắn kết trong hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Thách thức về môi trường và xã hội

Chính phủ Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải giải quyết những thách thức môi trường và kinh tế xã hội bằng cách trao một vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững. Việt Nam xác định phát triển kinh tế không bằng mọi giá, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh.

Tại Hội nghị ASEM về Kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững được tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã đánh giá cao sự kiện như là cơ hội để trao đổi những kinh nghiệm tốt, thúc đẩy hợp tác và khẳng định vai trò của đối thoại, hợp tác Á - Âu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.

Việc ổn định việc làm xanh và xúc tiến việc làm bền vững đã trở thành mục tiêu chung cho các nhà hoạch định chính sách của khu vực châu Á cũng như châu Âu nhằm cải thiện nền kinh tế và tăng cường thế cạnh tranh quốc gia. Trong các phân tích gần đây được thực hiện bởi các tổ chức như: Tổ chức Lao động quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Giới chủ quốc tế đều đã chỉ ra vấn đề thiếu kỹ năng đã và đang cản trở quá trình chuyển đổi qua nền kinh tế xanh.

Tại Hội nghị nêu trên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ: “Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo kỹ năng xanh và phát triển kĩ năng nghề, đặc biệt là những kỹ năng đang thiếu như: Kỹ năng mềm, kỹ năng sử dụng công nghệ mới và quan trọng hơn cả là nhận thức và thay đổi những thói quen xấu chính là chìa khóa để phát huy hết tiềm năng việc làm hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Phát triển kỹ năng xanh

Đào tạo nghề có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển lực lượng lao động có tay nghề, có khả năng đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Đóng góp của đào tạo nghề là quá trình phát triển năng lực của người lao động, áp dụng quy trình, năng lực sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao gắn với sử dụng tài nguyên, thân thiện với môi trường.

Sự tham gia của đào tạo nghề giúp thực hiện nhiệm vụ của chiến lược tăng trưởng xanh. ASEM có rất nhiều tiềm năng hợp tác cần tiếp tục khai thác; đồng thời đồng ý tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan chính phủ có liên quan với nhau và với các đối tác xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình về kỹ năng xanh vì mục tiêu đảm bảo tăng trưởng toàn diện và bền vững.

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực phát triển kỹ năng xanh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị trong thời gian tới ASEM cần đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp tốt để chủ động dự kiến và giải quyết được những nhu cầu về kỹ năng mới xuất hiện, thích ứng với công nghệ đang thay đổi, và thúc đẩy việc chuyển đổi sang môi trường làm việc xanh hơn, năng suất lao động cao hơn, đặc biệt đối với thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

GS Horst Sommer, Giám đốc Chương trình hợp tác phát triển Việt - Đức về đào tạo nghề khẳng định, đào tạo nghề chính là xương sống của nền kinh tế. Để xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng xanh và bền vững cần thiết phải lồng ghép các vấn đề về môi trường trong đào tạo nghề, kỹ năng cho người lao động. Đồng thời, phải “xanh hóa” ngay trong nền công nghiệp hiện nay bằng việc sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong đó, đào tạo nghề tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng bởi chính các doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh và người sử dụng lao động mới là người xác định được số lượng, chất lượng lao động để đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.