Với tài trợ của Quỹ FORD, khoa Văn học trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội mở lớp đào tạo biên kịch, lý luận - phê bình điện ảnh cho sinh viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành khoa học xã hội và ngoại ngữ các trường đại học trên toàn quốc.