Đạo diễn Tim Burton đang từng bước truyền cảm hứng cho người khác bằng một triển lãm nghệ thuật ở Hong Kong.