Sau 25 năm, nhà làm phim người Pháp vẫn nhớ rất nhiều con người Việt Nam từng giúp đỡ ông thực hiện tác phẩm điện ảnh thắng giải Oscar.

Hoàng Hiệp