Dao là phương tiện góp phần tạo sự thuận lợi cho việc chế biến món ăn. Việc sử dụng và bảo quản các loại dao trong nhà bếp bạn cần tuân theo một số nguyên tắc như sau