- Chiều 23/7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu Danh sách Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII Chủ tịch Quốc hội: 1. Ông Nguyễn Sinh Hùng Các Phó chủ tịch Quốc hội: 2. Ông Uông Chu Lưu 3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 4. Bà Tòng Thị Phóng 5. Ông Huỳnh Ngọc Sơn Các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội: 6. Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng dân tộc 7. Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 8. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 9. Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 10. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách 11. Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh 12. Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 13. Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 14. Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 15. Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 16. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 17. Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng Ban Công tác đại biểu./.