TTO - Tuổi Trẻ Online vừa có danh sách thí sinh trúng tuyển của trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), CĐ Lương thực thực phẩm, CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng). Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật danh sách trúng tuyển của các trường.