(VOV) - Thông tin do ông Ngô Đình Thạnh ở tiểu khu 12, phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình cung cấp

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ta, sinh năm 1959, quê quán Thánh Minh, Phú Bình, Bắc Thái; Cấp bậc thượng sĩ. Liệt sĩ Lê Huy Trí, quê quán Vĩnh Lài, Lâm Thao, Phú Thọ Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên, sinh năm 1949, quê quán Hợp Liên, Triệu Sơn, Thanh Hóa, hy sinh ngày 2/10/1970 Liệt sĩ Nguyễn Anh Đài, sinh năm 1940, quê quán Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình, hy sinh ngày 24/4/1969 Liệt sĩ Vi Văn Sơn, sinh năm 1950, quê quán Quảng Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn, hy sinh ngày 30/3/1970 Liệt sĩ Lê Hữu Toàn, sinh năm 1930, quê quán Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh Liệt sĩ Lê Văn Đức, sinh năm 1938, quê quán Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi, hy sinh ngày 8/10/1970 Liệt sĩ Hoàng Trọng Si, sinh năm 1937, quê quán Hoàng Cát, Phù Cừ, Hải Hưng, hy sinh ngày 8/1/1974 Liệt sĩ Nguyễn Văn Ý, sinh năm 1951, quê quán Xuân Châu, Xuân Thọ, Thanh Hóa, hy sinh tháng 10/1970 Liệt sĩ Lê Đình Đoàn, quê quán Thọ Ngọc, Thiệu Sơn, Thanh Hóa, hy sinh ngày 8/12/1965 Liệt sĩ Bùi Văn Vinh, sinh năm 1938, quê quán Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An, hy sinh ngày 20/1/1969 Liệt sĩ Lê Ngọc, sinh năm 1951, quê quán Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam, hy sinh ngày 21/9/1970 Liệt sĩ Phùng Văn Minh, quê quán Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Tây, hy sinh ngày 27/7/1969 Liệt sĩ Đặng Cương, quê quán Phú Thái, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, hy sinh ngày 26/9 Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, quê quán Xuân Hồng, Xuân Thụy, Nam Hà, hy sinh ngày 22/5/1972./.