(Chinhphu.vn) - Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa chính thức công bố danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012.

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2012 có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đặc cách.

Về chức danh Phó Giáo sư, có 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đặc cách.

Ứng viên Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 là ứng viên trẻ nhất được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư thuộc ngành chuyên môn Hóa học.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, mời bạn đọc xem tại đây .

Thùy Trang