Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 19/4/2013 của Chính phủ “về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo danh sách những người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần để nhân dân biết, các ý kiến tham gia xin gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An – số 26, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Sau đây là danh sách đề nghị (đợt 7 thực hiện theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 19/4/2013 của Chính phủ):

1. Những người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: 10 người (có danh sách kèm theo, biểu số 01),

2. Những người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945: 04 người (có danh sách kèm theo, biểu số 02).

DANH SÁCH

đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần đợt 7

Danh sach de nghi cong nhan nguoi hoat dong cach mang cua Nghe An - Anh 1

Danh sach de nghi cong nhan nguoi hoat dong cach mang cua Nghe An - Anh 2