Danh sách 303 liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị hy sinh từ năm 1950 - 1975.