Chỉ số VN30 sẽ chính thức được áp dụng từ 6/2.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM - HSX đã công bố danh sách 30 cổ phiếu chính thức tạo nên chỉ số VN30 và 10 cổ phiếu dự phòng.

So với danh sách tham khảo tại Hội thảo giới thiệu chỉ số VN-30 cuối tháng 9/2011, có 2 cổ phiếu mới được đưa vào chỉ số là VSH và HVG thay thế cho PGD và HQC .

Về tỷ lệ free float (được tính bằng số cổ phiếu tự do giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành), GMD có tỷ lệ lớn nhất là 97,9% trong khi VCB chỉ là 9,3%.

Tỷ lệ free float nhằm loại trừ rủi ro bóp méo của chỉ số. Hiện tại, VN-Index được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu đang niêm yết. Chỉ số chịu ảnh hưởng khá lớn từ một số cổ phiếu như MSN-VIC-BVH-VNM.

Nguồn: HSX

Theo lịch trình công bố thông tin về chỉ số VN30, hôm nay 30/1, HSX sẽ công bố danh mục 30 cổ phiếu chính thức rổ VN30, 10 cổ phiếu dự phòng, khối lượng lưu hành tính chỉ số và tỷ lệ free float (f%). Ngày 3/2, HSX sẽ công bố giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần (c%).

Công thức tính VN30

Trong đó (p) là giá cổ phiếu, (s) là khối lượng cổ phiếu lưu hành, (f) là tỷ lệ free-float, (c) là giới hạn tỷ trọng vốn hóa. Việc thay đổi các hệ số f, c và s sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng một lần vào cùng thời điểm xem xét định kỳ chỉ số.

Trường hợp tỷ lệ free float (f) thay đổi quá 5% so với cận trên hoặc cận dưới của dải giới hạn liền kề sẽ được điều chỉnh ngay lập tức.

Hệ số (c) cũng được điều chỉnh ngay nếu tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu trong chỉ số liên tục vượt mức giới hạn cho phép 5% trong 10 phiên liên tiếp.

Hệ số (s) được điều chỉnh ngay khi tỷ lệ thay đổi tích lũy về khối lượng lưu hành của các cổ phiếu so với tổng khối lượng lưu hành của chỉ số từ 10% trở lên, hoặc tỷ lệ thay đổi về khối lượng lưu hành của mỗi cổ phiếu lớn hơn 5%.

Nguồn DVT.vn/HSX