- Sáng nay (19/1), tại phiên bế mạc ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành TƯ đã công bố danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị.

1. Ông Trương Tấn Sang 2. Ông Phùng Quang Thanh 3. Ông Nguyễn Tấn Dũng 4. Ông Nguyễn Sinh Hùng 5. Ông Lê Hồng Anh 6. Ông Lê Thanh Hải 7. Ông Tô Huy Rứa 8. Ông Nguyễn Phú Trọng 9. Ông Phạm Quang Nghị 10. Ông Trần Đại Quang 11. Bà Tòng Thị Phóng 12. Ông Ngô Văn Dụ 13. Ông Đinh Thế Huynh 14. Ông Nguyễn Xuân Phúc Trong danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có 9 người tái cử, gồm các ông: Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng), Trương Tấn Sang (Thường trực Ban Bí thư), Nguyễn Sinh Hùng (Phó thủ tướng), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Công an), Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội), Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP HCM), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương). 5 vị lần đầu vào Bộ Chính trị là các ông Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo), Ngô Văn Dụ (Chánh văn phòng Trung ương Đảng), Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) và bà Tòng Thị Phóng (Phó chủ tịch Quốc hội). Trong số Ủy viên Bộ Chính trị có gần 10 người mang học vị tiến sĩ. Ủy viên nhiều tuổi nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi), ít tuổi nhất là Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (55 tuổi). Bộ Chính trị khóa XI có một phụ nữ là bà Tòng Thị Phóng (57 tuổi dân tộc Thái), Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Phóng là người phụ nữ thứ hai từ trước đến nay được bầu vào Bộ Chính trị. Trước đó, tại khóa VIII (năm 1996) bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng trúng cử Bộ Chính trị. PV