Ngày 15.11, hai nghị sĩ Ukraine đã ẩu đả ngay tại cuộc họp nhóm lãnh đạo Quốc hội tại Kiev sau khi tố cáo nhau thân với Nga.