Hồ Văn Cường đến xưởng thủy tinh tìm bạn gái nhưng không gặp, anh ta cãi nhau với một nhóm công nhân tại đây và bị đánh.