(HNM) - Theo văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên (GV) trung học (gồm THCS và THPT) do Bộ GD-ĐT vừa ban hành, việc đánh giá, xếp loại sẽ trải qua 3 bước: tự đánh giá, tổ chuyên môn đánh giá và cuối cùng là hiệu trưởng đánh giá.

Theo quy định, đối với các trường hợp xếp loại xuất sắc hoặc loại kém, hiệu trưởng cần tham khảo ý kiến của các phó hiệu trưởng, chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ trưởng chuyên môn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong quá trình đánh giá xếp loại, GV có quyền trình bày ý kiến của mình. Bộ GD-ĐT cũng đưa ra 6 tiêu chuẩn làm căn cứ cho việc đánh giá GV, gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị, xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp.