Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (DN) năm 2016 đối với khối DN 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2016, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng các DN 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực của ngành kinh tế quốc dân đã nỗ lực phấn đấu, chủ động điều chỉnh cơ chế quản trị, sắp xếp lại tổ chức, tái cấu trúc lại DN, khai thác tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư đi đôi với quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu. Công tác quản lý tài chính tuân thủ đúng quy định pháp luật, minh bạch, lành mạnh. Hầu hết các DN đều hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, tăng trưởng hơn so với năm 2015, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, tổng doanh thu của các DN đạt 101,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 101,3%; thu nhập bình quân người lao động đạt 107,8%...

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các cơ quan và DN thực hiện nghiêm kết luận của Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển DN giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu DN theo phê duyệt của Bộ Quốc phòng; rà soát lại tình hình tài chính, xác định đầy đủ các khoản tồn đọng và xây dựng phương án xử lý kịp thời bảo đảm công khai, minh bạch, lành mạnh. Hoạch định và xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp năng lực và quy mô hoạt động. Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và đóng góp cho ngân sách quốc phòng; các DN thực hiện sản xuất kinh doanh đúng định hướng, đúng pháp luật, tuyệt đối không làm ảnh hưởng uy tín quân đội.

TUẤN TỰ