QĐND - Trong quá trình lao động dạy học nghiêm túc, nhiều giáo viên đã có sáng kiến, kinh nghiệm (SKKN) hay, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xác định SKKN là yêu cầu, tiêu chí quan trọng để xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên. Nhiều đơn vị, nhà trường thực hiện khá tốt nhiệm vụ này, mỗi năm đều có cho đăng ký, hướng dẫn quy trình làm SKKN, thành lập hội đồng đánh giá, tổ chức nghiệm thu, phân loại, xếp giải và có tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm và đem những SKKN có chất lượng và khả thi vận dụng vào hoạt động dạy, học. Việc làm này đã tạo được khí thế, phong trào, có tác dụng và hiệu quả thiết thực ở nhiều nhà trường. Về phía giáo viên, nhiều thầy cô giáo đã làm việc này với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, đúc kết những điều mình tâm đắc, đưa vào trong những tập SKKN. Đó là những sản phẩm quý, thật sự có giá trị ... Tuy nhiên, vẫn còn không ít nhà trường, đơn vị có biểu hiện xem nhẹ công tác này nên trong triển khai thực hiện mang nặng tính đối phó và hình thức. Đáng tiếc hơn, có những giáo viên làm hời hợt, chiếu lệ. Tình trạng sao chép SKKN của người khác biến thành của mình rồi đem nộp ngày càng nhiều. Phải chăng là do công tác tổ chức đọc, xem xét, đánh giá, phân loại SKKN thiếu chặt chẽ nên mới thế? Báo chí từng đưa tin: "Ở Thanh Hóa có tình trạng nhiều giáo viên mua SKKN để nộp. Hội đồng khoa học của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa cũng thừa nhận... không ít các giáo viên đã sao chép các SKKN cũ của người khác để nộp cho ngành. Năm học 2007-2008, Hội đồng khoa học của ngành giáo dục tỉnh đã phát hiện tới 12 SKKN sao chép lọt vào tới vòng chấm cấp tỉnh". Tất nhiên, chúng ta khó có thể kiểm soát việc mua bán SKKN trên thị trường. Việc cần làm hiện nay là các cơ sở giáo dục, nhà trường, cấp sở, cấp phòng giáo dục cần tăng cường quản lý, tổ chức nghiệm thu đánh giá nghiêm túc, kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Thanh Bình