Không tìm được Phúc, vị khách đã đánh vào mặt gái bán dâm, nhóm thanh niên đã “tịch thu” xe máy của Phúc để “bồi thường danh dự”.