Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2017 sẽ dành 25% tổng thu ngân sách để trả nợ.

Danh 25% tong thu ngan sach de tra no - Anh 1

Ảnh minh họa

Lý giải về khoản trả nợ này, Bộ Tài chính cho biết, đây là các khoản nợ đã đến hạn trả nợ của riêng năm 2017. Còn các năm tiếp theo, phải căn cứ vào tổng thu ngân sách Nhà nước , lãi vay và các khoản vay nợ đã đến hạn trả nợ mới xác định được số nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng thu ngân sách Nhà nước.

Cũng theo Bộ Tài chính, chi cho đầu tư phát triển năm 2017 chiếm 25% tổng chi ngân sách Nhà nước và trong những năm tới, tỷ lệ này có xu hướng gia tăng.