Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định dành 1.259 tỷ đồng thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Danh 1.259 ty dong thuong cac dia phuong co thanh tich trong xay dung NTM - Anh 1

Theo đó, số lượng đơn vị được thưởng công trình phúc lợi vốn ngân sách Trung ương, gồm: 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị cấp huyện và 359 xã đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Về mức khen thưởng, với cấp tỉnh, thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; với cấp huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; còn với cấp xã, thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Đơn Thương