(NLĐ) - Tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức chiều 16-9, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TPHCM cho biết đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động; ban hành tiêu chí rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; mỗi đảng viên đăng ký thực hiện việc làm tốt cụ thể; định kỳ 6 tháng/lần sẽ sơ kết, biểu dương nhân tố tích cực

Theo Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP, từ năm 2007 đến 2009, có hơn 600 lượt cán bộ, đảng viên tham dự các lớp học tập chuyên đề do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng tổ chức. Riêng năm 2010, các lớp đã được tổ chức tại cơ sở với 185 cán bộ, đảng viên tham dự. Đến nay, có 550 cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện. Từng chi bộ, Đảng bộ đã có những việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP còn chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ thảo luận góp ý chương trình hành động, nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện “Sổ đăng ký tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giới thiệu đề cương 40 năm thực hiện Di chúc Hồ Chủ tịch; sơ kết khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc... Dịp này, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP đã tuyên dương 5 tập thể và 14 cá nhân học tập và làm theo gương Bác xuất sắc.