Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 2. Lễ gắn huân chương đã được tổ chức long trọng sáng nay, ngày 25/3/2011, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2011).

Đến dự lễ mít tinh có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Nguyễn Văn An, các ủy viên bộ chính trị, anh hùng lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ… cùng 2.000 cán bộ Đoàn cơ sở và các em thiếu nhi ưu tú. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Thay mặt Đoàn viên cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổng kết lại cả chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng tới toàn bộ các thế hệ Đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước, biểu dương sự đóng góp to lớn của các thế hệ. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định, thanh niên là hy vọng của chúng ta, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên. Tổng Bí thư đề nghị Đoàn Thanh niên cần luôn coi trọng việc giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phải gắn các hoạt động của Đoàn, của đội với nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, giữ vững ổn định xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Các hình thức hoạt động Đoàn phải phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, xây dựng đoàn thanh niên vững mạnh. Tổng Bí thư cho biết, ban Bí thư Trung ương Đảng đã có đề án về Năm Thanh niên. Các cấp chính quyền cần xây dựng chế độ, hoạt động cụ thể để các đề án được thực hiện có hiệu quả. Các cấp Đoàn cũng cần phấn đấu để tạo sức sống mới, khí thế mới trong học tập, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Đoàn, Tổng Bí thư khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm nên truyền thống vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, Tổ quốc ta. Các thế hệ cha anh đã không tiếc mồ hôi xương máu để dành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, để đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao công lao to lớn của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ Cách mạng và dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, đồng thời tin tưởng rằng với nhiệt huyêt tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong môi trường hòa bình, phát triển, tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm hết sức mình góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân giữ gìn các thành quả Cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước. “Nếu không làm được như vậy là hổ thẹn với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với cha ông chúng ta. Tôi đề nghị tuổi trẻ Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc, hãy cùng nhau rèn đức luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp, của Đảng, của Đoàn, ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành một lớp người mới, một nguồn nhân lực có chất lượng cao, cống hiến, xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững,” Tổng Bí thư nói./. Phạm Mai (Vietnam+)