Ngày 14/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã họp Thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an; hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiểm điểm của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATW…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.

Hội nghị đã nghe Thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI); hướng dẫn một số vấn đề về nội dung, cách thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 (khóa XI) đối với ban thường vụ đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo các tổng cục, các đơn vị trực thuộc; báo cáo tình hình, kết quả bước đầu triển khai thực hiện NQTW 4 (khóa XI) trong Đảng bộ CATW và nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị.

Tính đến thời điểm này, về cơ bản công tác tổ chức triển khai, thực hiện NQTW 4 (khóa XI) trong Đảng bộ CATW đã đạt được những kết quả bước đầu, thể hiện trên một số mặt là: Công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết ở các cấp trong Đảng bộ CATW được chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu và thời gian quy định; giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy rõ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI). Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm điểm chu đáo, thận trọng; việc tổ chức kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, thái độ thật sự cầu thị; nhóm công tác của Trung ương đã đánh giá, nhận xét việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra của NQTW 4 (khóa XI). Kết quả của Hội nghị này là kinh nghiệm để việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tại các đảng ủy trực thuộc tới đây đạt kết quả tốt.

Qua báo cáo của các cơ quan chức năng thì hiện nay, về cơ bản các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể ban thường vụ và bản kiểm điểm của cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy; đã tổ chức lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng, cá nhân tham gia góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã phân công trách nhiệm đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nên việc chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc luôn sát sao, đúng đối tượng, nội dung và đúng trình tự kiểm điểm theo hướng dẫn.

Sau khi nêu rõ những thiếu sót, hạn chế cần rút kinh nghiệm, phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh 5 nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI). Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, cùng tập thể cấp ủy tổ chức thành công hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy trực thuộc theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI); đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI