Ngày 13/1/2009, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu đã có công văn số 0354/BCT-PC về việc thực hiện hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2009.