Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú nổi tiếng người Anh là cả một chặng đường đầy chông gai và nghị lực phi thường.

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 1

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 2

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 3

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 4

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 5

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 6

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 7

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 8

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 9

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 10

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 11

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 12

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 13

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 14

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 15

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 16

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 17

Dang sau thu choi ngong ky di cua ty phu Anh - Anh 18