(VnMedia) - Bán đảo Triều Tiên bắt đầu sôi sùng sục lên sau một loạt những phát biểu có tính cảnh cáo, đe dọa cùng những đòn trả đũa qua lại của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.