Lê Minh Hiếu (Công ty Đ. S; quận 8, TP HCM) hỏi: “Tôi làm việc tại công ty đã 13 năm. Tháng 8-2016, công ty cho tôi nghỉ việc, hẹn sau 3 tháng đến nhận trợ cấp và giấy tờ cần thiết. Tôi không đồng ý vì như vậy là trái luật…”.

Dang lam thu tuc cho nguoi lao dong - Anh 1

Ông Đặng Trần Lê, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Khi anh Hiếu nghỉ việc, công ty gặp khó khăn, còn nợ tiền BHXH nên không thể chốt sổ cho người lao động . Vì vậy để người lao động khỏi mất công đi lại, phòng nhân sự đã hẹn 3 tháng. Tuy vậy, vừa qua công ty đã khắc phục nợ đọng và đang tiến hành làm thủ tục chốt sổ cho những người nghỉ việc như anh Hiếu. Về trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc trước năm 2009, công ty vừa chuyển trả cho anh đầy đủ.