Cá nhân chưa đăng kí giảm trừ gia cảnh cũng như chưa nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, nếu đăng kí giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế thì cũng được tính giảm trừ gia cảnh.

Sau hơn 4 tháng triển khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), các Cục Thuế địa phương cho biết vẫn còn phát sinh một số vấn đề vướng mắc. Một trong những vướng mắc nhiều nhất hiện nay đối với cả cơ quan thuế và tổ chức chi trả thu nhập là việc xác định thời gian hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng trong trường hợp người lao động nhận được thu nhập không đủ tháng. Ông Ngô Đình Quang - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế TNCN của Tổng cục Thuế cho biết: Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh thu nhập và bản chất của nguồn thu nhập, việc xác định thời gian hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng của người lao động sẽ được tính trên nguyên tắc làm tròn. Ví dụ: cá nhân bắt đầu làm việc từ 10/7/2009, nhưng cuối năm vẫn được hưởng tiền thưởng đủ của cả năm, nên thu nhập này của cá nhân vẫn tính là tiền thưởng năm và được miễn 50%. 50% còn lại sẽ phải cộng vào thu nhập của 6 tháng cuối năm và thực hiện quyết toán thuế TNCN. Cách tính giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với việc xác định thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người phụ thuộc cũng được thực hiện theo nguyên tắc tính tròn tháng tương tự. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc tính giảm trừ cho người phụ thuộc là "người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó". Tuy nhiên trên thực tế, việc phát sinh nuôi dưỡng người phụ thuộc có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng, có thể là cuối tháng hoặc đầu tháng. Do vậy, để thuận lợi cho việc tính thời gian giảm trừ người phụ thuộc, Tổng cục Thuế đề nghị việc giảm trừ cho người phụ thuộc được tính tròn tháng. Ví dụ: Người nộp thuế sinh con vào ngày 27/7/2009 thì thời gian tính giảm trừ cho con bắt đầu từ tháng 7/2009. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với các trường hợp đã đăng kí GTGC từ đầu năm 2009 được xác định chậm nhất là 30/6/2009. Đối với các trường hợp đăng kí sau ngày 30/1/2009 được xác định chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày đăng kí giảm trừ; Đối với trường hợp phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc, thời hạn nộp chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày đăng ký. Tuy nhiên, năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Luật Thuế TNCN, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên nhiều người nộp thuế chưa nắm được quy định về thời hạn nộp hồ sơ GTGC, do đó mà đến thời điểm quyết toán thuế TNCN mới nộp hồ sơ và đăng ký GTCG. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người nộp thuế được GTGC, Tổng cục Thuế đề xuất phương án và đã được Bộ Tài chính chấp thuận, theo đó, các cá nhân chưa đăng kí GTGC cũng như chưa nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, nếu đăng kí GTGC và có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế thì cũng được tính GTGC