ICTnews - Ngày 13/11, Công an TP. Đà Nẵng đã tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến cho hơn 120 nhân viên, lễ tân, hành chính… của các khách sạn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh sẽ được cấp account đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ http://luutru.danang.gov.vn và trực tiếp tiến hành cập nhật thông tin về khách lưu trú. Hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến ra đời trên nền tảng tổng thể của Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT Đà Nẵng năm 2010. Dự án được triển khai thí điểm tại 5 đơn vị công an cấp phường. Công an Đà Nẵng sẽ sớm ban hành quy chế sử dụng Hệ thống đến các đơn vị cùng với thời gian áp dụng chính thức. L.T Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 137 ra ngày 15/11/2010.