Hỏi: Để đăng ký sử dụng gói Mimax, tôi có thể đăng ký qua những cách nào?

Trả lời: Để sử dụng gói Mimax, quý khách có thể soạn tin nhắn rất đơn giản: Mimax gửi 191.