Thiếu thốn hơi hơi ấm phụ nữ cộng với sự gợi ý về chuyện "cho đi bóc bánh" của vợ khiến Trung thấy mình chẳng làm điều gì có lỗi với cô. Anh buông xuôi tất vả lao vào Nguyệt như hạn hán gặp cơn mưa.