CTTĐT

(Cadn.com.vn) - Sáng 18-10 tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý III năm 2016. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CAT.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Quý III năm 2016, UBKT các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra, hoàn thành tốt các nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. Đã triển khai và hoàn thành việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và thực hiện quy chế nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy; tập trung giải quyết nhiều vụ việc, đơn thư tố cáo phức tạp, giúp ổn định nội bộ đơn vị và phục vụ công tác quản lý đảng viên...

Dang bo Cong an Trung uong: Giao ban cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat cua Dang quy III nam 2016 - Anh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách thuộc Đảng bộ CAT.Ư.

Ghi nhận những kết quả mà UBKT Đảng ủy CAT.Ư và UBKT các cấp đạt được thời gian vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, vai trò tham mưu của cấp ủy trong triển khai chương trình kiểm tra, giám sát quý IV năm 2016; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, bảo đảm “vừa chống vừa xây”. Nâng cao vai trò chủ động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tự tổ chức, tự kiểm tra, giám sát, tự đánh giá.

Xác định giám sát là chủ động, kiểm tra là bị động. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị, UBKT các cấp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, cũng như đổi mới nội dung hệ thống đề cương, bài giảng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, tăng cường đưa ra các tình huống, nêu vấn đề để cán bộ nghiên cứu. Đồng thời rà soát, giải quyết nhanh các đơn thư còn tồn đọng; tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát đảm bảo am hiểu, thạo việc, công tâm...

Nhân Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, có 41 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách thuộc Đảng bộ CAT.Ư được UBKT Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.