Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình...

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" của BHXH tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Phạm Trường. Đặc biệt, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư”. Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, góp phần tăng cường cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tiến hành thường xuyên, liên tục; nhất là kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thể hiện qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc, các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ luôn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem xét và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tư cách cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của Đảng bộ, cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao là chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tổng số thu BHXH, BHYT bắt buộc trong 5 năm qua (2005 - 2009) là 887, 53 tỷ đồng với tỷ lệ vượt kế hoạch hàng năm từ 5% đến 10%. Riêng năm 2009 số thu BHXH bắt buộc là 196, 56 tỷ đồng, bằng 106,3%, số thu BHYT bắt buộc là 71, 79 tỷ đồng, bằng 118,48% chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Chính sách BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định của Luật BHXH, tuy mới được triển khai từ năm 2008, 2009 song cũng đạt kết quả khá tốt. Đến hết tháng 12-2009 toàn tỉnh Ninh Bình đã vận động được 253 người tham gia BHXH tự nguyện; thu Bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 8 tỷ đồng, trên tổng số 27.525 đối tượng bắt buộc phải tham gia. Đặc biệt việc triển khai chính sách BHYT tự nguyện (BHYT tự nguyện nhân dân và BHYT học sinh) đã tới được với đông đảo nhân dân và các em học sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh trong nhân dân, đảm bảo công bằng trong việc khám, chữa bệnh BHYT. Chỉ tính riêng năm 2009 đã vận động được 25.677 người tham gia BHYT tự nguyện nhân dân, đạt 110,37% kế hoạch; vận động được 123.396 em học sinh tham gia BHYT, đạt 100% số trường tham gia và trên 92% tổng số học sinh trong diện tham gia, đưa Ninh Bình trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cao nhất cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị đã thực hiện giải quyết 16.258 hồ sơ hưởng chế độ BHXH; cắt giảm 9.533 hồ sơ đối tượng hưởng BHXH; di chuyển hồ sơ hưởng BHXH sang tỉnh ngoài là 1.004 hồ sơ; duyệt chi 3 chế độ ngắn hạn ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho trên 101 nghìn người với tổng số tiền là 76, 47 tỷ đồng. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH luôn được thực hiện kịp thời, trước ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn tiền mặt đến tận tay đối tượng. Tính từ năm 2005 đến 2009, tổng số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã lên tới trên 3.100 tỷ đồng. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao, ngày càng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, từng bước được mở rộng và thuận lợi hơn. Nếu như trong năm 2005, BHXH tỉnh đã thanh toán trên 28 tỷ đồng cho 720.639 lượt người khám, chữa bệnh BHYT thì đến năm 2009, con số này là 165 tỷ đồng với trên 1, 1 triệu lượt người. Kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong những năm qua đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đây cũng là kết quả phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy, các chi bộ cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp cho nhân dân và người lao động; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp và tác phong làm việc; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu “Bảo hiểm xã hội cho người lao động, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014”.