(Baonghean.vn) - 10 giờ 10 phút hôm nay, ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Dang bau 200 Uy vien Trung uong Dang khoa XII - Anh 1

Các đại biểu chuẩn bị phiếu bầu.

Đại hội bầu 200 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. So với khóa XI, số Ủy viên chính thức khóa XII sẽ tăng lên 5 người trong khi Ủy viên dự khuyết giảm 5 người.

Cán bộ và nhân dân cả nước kỳ vọng vào lá phiếu đầy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu để Đảng ta có một Ban lãnh đạo gồm những người trí tuệ, tài năng và đôi bàn tay sạch, đủ bản lĩnh, tận tâm tận lực đưa đất nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới.

Nhân dân cả nước kỳ vọng bằng bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trước Đảng, trước dân, các đại biểu sẽ bầu chọn Ban chấp hành mới thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước đó, trong phiên làm việc đêm 25/1, Đại hội đã xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau khi các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi đề cử, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và tổ chức bỏ phiếu kín.

H.Nghĩa - N.Sơn