Có thể khẳng định rằng, công tác quản lý các hồ, đầm lớn trong thời gian vừa qua hầu như đã bị "lãng quên", nhiều hồ, đầm bị thu hẹp, lấn chiếm, bị san lấp "vô tội vạ" mà không có biện pháp bảo vệ, duy trì...