Địa bàn thường xuyên xảy ra lũ lớn nên người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã dựng nhà phao, có khả năng tự nổi theo con nước để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Duy Hiếu - Việt Hùng