(VOH) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOH xung quanh những nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác dân vận .

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn những người làm công tác dân vận: “Muốn dân yêu, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân lên trên, phải làm cho dân mến, khi đi xa thì dân nhớ, chớ vác mặt làm quan mà dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ”. Những cán bộ làm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ đã thuộc nằm lòng lời dạy của Người. Các thế hệ cứ tiếp nối, truyền những bài học sâu sắc về dân vận. Đồng thời, truyền lửa, sự nhiệt tình và lòng kiên trì cho đội ngũ làm công tác dân vận của Đảng cho đến hôm nay.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành Dân vận của Đảng, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. VOH Online mời bạn đọc nghe lại nội dung cuộc phỏng vấn này.