(Zing) - Anh Bo sẽ biểu diễn phục vụ cho công nhân và các cô dâu Việt Nam tại Kuala Lumpur từ ngày 28-6.