BOYS24 bị xem là 'ca nặng' của trường hợp 'hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa'.