Người dân Sài Gòn thích thú với việc kiểm tra nguồn gốc thịt heo bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy soi tem đặt tại các điểm bán thịt.

Trương Khởi