Lũ lớn tràn về giữa đêm tối, hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp ở Quảng Ngãi phải sơ tán khẩn cấp đến vùng cao an toàn.

Minh Hoàng