(VTC News) - Nạn cướp bóc lương thực hoành hành khiến chủ một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Tacloban của Phlippines phải dùng súng chống cướp.

Chủ một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Tacloban dùng súng chặn bên ngoài chống cướp

Cảnh tượng hôn loạn ở thành phố Tacloban - nơi chịu thiệt hại nặng nề sau bão hủy diệt Hải Yến

Người dân Tacloban cướp lương thực và nhu yếu phảm mang đi

Nạn cướp bóc lương thực từ các cửa hàng tạp hóa hoành hành ở Tacloban sau bão

Người dân Tacloban trở nên côn đồ vì đói khát

Người dân Tacloban chờ hàng cứu trợ trong tuyệt vọng

Họ xô đẩy nhau để tranh cướp lương thực khi đói