Từ rất lâu, thuật ngữ “xa xỉ” cho dù ở bất cứ vị thế ngữ pháp nào thì vẫn luôn được một vài đàn ông dễ dàng hiểu đấy là sự hoang phí hoặc lãng phí. Những kẻ sĩ bần bạch có tuổi lên án nó và đám trẻ mới lớn sành điệu mê đắm nó.