Người đàn rất sợ bạn gái "nhòm ngó" vào cái túi rỗng tuếch của mình.