Trong một đời,  trong một ngày, đàn ông gặp rất nhiều hàng rong. Đàn ông được mời mua báo, mua vé số, mua kẹo cao su, mua dây đeo chìa khóa, mời đánh giày... Đánh giày cũng là một loại hàng rong - dịch vụ hàng rong.