Đàn bà, đàn ông khác nhau ở những điểm gì? Không đơn giản là đàn bà trong năm có một ngày được tôn vinh - ngày 8 tháng 3 - còn đàn ông thì không. Họ khác nhau nhiều thứ lắm, nhưng chính vì thế phải "ghép" vào nhau để bổ sung cho nhau, thành một cặp đôi hoàn hảo.